ઉદ્યોગ સમાચાર

  • રબરનું વર્ગીકરણ

    રબરનું વર્ગીકરણ મોર્ફોલોજી અનુસાર ગઠ્ઠાવાળા કાચા રબર, લેટેક્ષ, પ્રવાહી રબર અને પાવડર રબરમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે.લેટેક્સ એ રબરનું કોલોઇડલ ભેજનું વિક્ષેપ છે;રબર ઓલિગોમર માટે પ્રવાહી રબર, સામાન્ય રીતે ચીકણું પ્રવાહી પહેલાં અનવલ્કેનાઈઝ્ડ;પાવડર રબર એ લેટેક્ષ પ્રોસેસિંગ ઈન્ટ છે...
    વધુ વાંચો